Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru bukanyr.eu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.

Provozovatelem elektronického obchodu je Bedřich Honzíček, Šumperská 382, 199 00 Praha 9, IČ 49639919, Živnostenský list č. j. 1994/1043 ŽO/Če vydán Městským úřadem Praha 9 – Letňany.

Objednávka zboží

Objednávka odeslaná zákazníkem představuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v odeslané objednávce. Přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí formou odeslání e-mailu s předmětem „Objednávka přijata“ na e-mailovou adresu udanou kupujícím při registraci. Pokud neobdržíte email o přijetí objednávky, prosíme, kontaktujte nás. Pravděpodobně jste objednávku nedokončili nebo zadali chybnou emailovou adresu.

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením přijetí objednávky ze strany prodávajícího zasláním emailu s předmětem "Připravujeme Vaši objednávku" nebo "Očekáváme platbu" v případě zvolení platby předem).V případě zvolení platby předem, je nutné zaplatit objednávku do 5 dnů po obdržení výzvy k platbě, jinak bude objednávka zrušena.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část nebo celou objednávku zrušit, pokud se zboží obsažené v objednávce již přestalo vyrábět nebo je dlouhodobě nedostupné nebo se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží nebo náklady prodávajícího na opatření objednaného zboží. Prodávající je v tom případě povinen o těchto uvedených skutečnostech kupujícího neprodleně informovat a kupující není nadále učiněnou objednávkou vázán.

Dodání zboží

Přesná informace o termínu odeslání zboží je uvedena u jednotlivých produktů.

Dopravu na místo dodání zboží zajišťujeme prostřednictvím PPL Soukromá adresa nebo PPL Firemní adresa. PPL Vám doručí zásilku následující pracovní den po dni podání.

Dále je umožněn osobní odběr s platbou v hotovosti na adrese Horní 824, 250 64 Hovorčovice, okres Praha – východ nebo v prodejně na adrese Ke Mlýnu 8, 250 63 Veleň a ve výdejní síti ULOŽENKA.

V případě nepřevzetí zásilky od přepravce, je obchod oprávněn vymáhat náklady spojené s touto dopravou od kupujícího.

Ceny dopravného jsou uvedeny ZDE

Záruka

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

 

Reklamace v záruční lhůtě

ALBI - řeší se přímo s výrobcem www.albi.cz

MINDOK - řeší se přímo s výrobcem www.mindok.cz

CARRERA, FLEG, VS TANK, SILVERLIT, BOFFIN - řeší se přímo s distributorem - servisem CONQUEST entertainment a.s. www.cqe.cz

Na stránkách CQE se není třeba registrovat.

Adresa pro zslání vadného zboží:

servis
ConQuest entertainment a.s.
Hloubětínská 11                              
198 00 Praha 

Ostatní značky

V případě reklamace je nutno vyplnit níže uvedený reklamační protokol, odeslat na e-mail: reklamace@bukanyr.eu, dále jej vytisknout a přiložit k vadnému zboží, toto poslat na  adresu pro reklamace:

Bedřich Honzíček - bukanyr.eu

Horní 824

250 64 Hovorčovice

Reklamační protokol

Zboží, které reklamujete, je vhodné vrátit v původním, nepoškozeném obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. V případě zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus či vrácena peněžní částka.

 

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí. Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.

Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů od převzezí zboží podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku.  Vracené zboží musí být bez známek používání, nepoškozené, kompletní a musí být dobře zabaleno proti poškození během přepravy. Vracené zboží musí být doručeno do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu:

Bedřich Honzíček - bukanyr.eu

Horní 824

250 64 Hovorčovice

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno písemně (doporučeným dopisem nebo na emailovou adresu reklamace@bukanyr.eu)  nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat: jméno a příjmení, číslo objednávky, identifikaci zboží, kterého se odstoupení týká, kontakt (telefon, e-mail), a dále číslo účtu, kam má být vrácena kupní cena.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.Ochrana osobních dat

Obchod je registrován pod č. 36510 v Registru zpracování osobních údajů. Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu www.bukanyr.eu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.


Hledat

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

laylout pomocí pozicování v CSS
LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. ©2013 The LEGO Group. LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group.
© 2013 Lucasfilm Ltd. & TM. Všechna práva vyhrazena.